Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Privítali sme u nás JUDr. Zuzanu Števulovú, riaditeľku Ligy za ľudské práva. 23. novembra 2017 sa stretla v klubovni so žiakmi 1. ročníka na besede, ktorá patrila do cyklu besied s našimi absolventmi Jedna škola, mnoho osudov pri príležitosti 150. výročia našej školy. Zaspomínala si na študentské časy na GVPT, porozprávala, ako si vyberala svoju profesiu a čomu sa v praxi venuje. 

Jej práca je zároveň aj jej poslaním - s utečencami sa stretáva, aby im pomáhala, už od čias svojho vysokoškolského štúdia práva. S našimi žiakmi sa rozprávala práve na tému migrácie, utečencov a o možnostiach ich integrácie v našej spoločnosti. Ukázala gymnazistom, že zmyslom života môže byť pomoc druhým ľuďom.

Zuzana Števulová bola jednou zo štrnástich ocenených žien z celého sveta, keď si z rúk ministra zahraničných vecí USA J. Kerryho v roku 2016 prevzala ocenenie International Women of Courage Award, ktoré sa udeľuje ženám za výnimočnú odvahu a líderstvo pri obhajovaní ľudských práv, zrovnoprávnenia žien a za prínos k sociálnemu pokroku.

PB238237 u

PB238240 u

PB238238 u