Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Najbližšie akcie v našej škole

Z dôvodu ochrany života a zdravia je zakázané všetkým osobám okrem zamestnancov  vstupovať do prevádzkových priestorov a na pracoviská. Výnimku na vstup do budovy udeľuje riaditeľka školy. Využívajte, prosím, iný spôsob komunikácie ako priamy: telefonický 043/4213 002, e-mail office@gymmt.sk

od 12. 10. 2020 do odvolania - dištančné vzdelávanie

od 12. 10. 2020 do odvolania - prerušenie činnosti krúžkov

od 7. 4. 2021 - prezenčné vyučovanie žiakov končiaceho ročníka - IV. A, B, C, D

19. 4. 2021 - klasifikačná pedagogická rada (3. štvrťrok)