Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

večer pod hviezdami

Mnohí študenti gymnázia trávia piatkový večer s priateľmi v meste, my študenti II. D triedy sme sa dňa 17. 5. rozhodli pre inú alternatívu – návštevu Astronomickej pozorovateľne MRŠ pri GVPT a CPF. Tí, ktorí tam trávite nekonečne dlhé hodiny fyziky, nechytajte sa za hlavy, naším primárnym cieľom nebolo robiť pokusy a skladať rovnice vyplývajúce z fyzikálnych zákonov. Prišli sme sem prežiť spoločný večer pod hviezdami.

Ako triedny kolektív sme sa rozhodli vyjsť si na hornú terasu za poznaním súhvezdí. Spoločne sme strávili príjemný májový večer poznávaním nočnej oblohy a astronomického slangu. Áno, aj prírodné vedy môžu byť zrozumiteľné a zábavné, keď sú vhodne podané, čo v podaní pána profesora Ivana Šaba určite boli.

Nepriali nám mraky, ktoré pokrývali pochmúrnu nočnú oblohu a bránili nám v čistom výhľade na niektoré súhvezdia, ale hvezdáreň ovládla dobrá nálada a priateľská atmosféra.

Ďakujeme našej triednej pani profesorke Mgr. Lucii Capko Truchlej za ochotu uskutočniť túto triednu akciu a pánovi profesorovi Ivana Šabovi za trpezlivosť a ochotu vysvetliť nám astronómiu tzv. sedliackym rozumom.

Lucia Tonhajzerová, II. D

večer pod hviezdami 3

večer pod hviezdami 1