Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

naši na cvti

V dňoch 7. a 8. novembra 2019 sa v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava konalo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT) zaujímavé podujatie s množstvom zážitkov z vedy a techniky s názvom VEDA NETRADIČNE 2019, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy, a to Andrej Benko, III. D,  Jakub Gubány a Andrej Zimeľ, II. C. Prezentovali činnosť robotického krúžku a súťaž autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko. Počas dvoch dní predstavovali robotov, ktorých sami zostrojili. Ich prezentácia sa stretla s veľkým záujmom detí a návštevníkov výstavy, nakoľko si mohli odskúšať programovanie a ovládanie robotov.

naši na cvti 2

naši na cvti 3

Ing. Helena Ristvejová, SCVČ, Malá hora 3, 036 01 Martin