Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Obr prevencia

Dňa 15. novembra 2019 sme uskutočnili v priestoroch Gymnázia V. Paulinyho-Tótha v Martine ďalší workshop na tému Prevencia pred extrémizmom. Hlavným cieľom bolo priblížiť žiakom základné pojmy ako diskriminácia, xenofóbia, nacionalizmus, rasizmus a extrémizmus. Počas workshopu si účastníci zahrali hry z publikácie Výchova k tolerancii hrou, rozobrali ich, oboznámili sa so základnými znakmi extrémizmu, s jeho delením, symbolmi a súvisiacimi pojmami. Súčasťou podujatia bola diskusia zameraná na prevenciu nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí.

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež 2014 – 2020, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Ing. Helena Ristvejová, ICM Martin, n. o.