Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

IMG 20191127 104722913

Podujatie je každoročne určené najmä žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, záujemcom o štúdium na strednej škole, rodičom, pedagógom a širokej verejnosti. Návštevníci majú možnosť získať informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania, podmienkach a systéme vzdelávania. I my sa každoročne zúčastňujeme akcie a o prezentáciu našej školy je vždy záujem.

Foto: https://drive.google.com/drive/folders/1etnLmEfOBb6VITRwQTo3LZYjPHT0FPKq?usp=sharing