Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Úspech v krajskom kole FLL 2

Dňa 6. decembra 2019 sa konalo regionálne kolo 12. ročníka súťaž FIRST LEGO LEAGUE 2019/2020 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Našu školu reprezentoval tím s názvom RoBoyZ v zložení Jakub Gubány, II. C, Boris Hnila, II. C, Martin Muňko, I. E, Erik Stach, I. E, a Andrej Zimeľ,II. C, ktorý pracuje v Robotickom krúžku pod vedením pána Ing. Jozefa Ristveja a študenta Michala Miškolciho, IV. A, ktorý je trénerom tímu.

FLL je robotická súťaž, pozostávajúca zo štyroch samostatných na seba nadväzujúcich kategórií. Počas jednej z nich nazývanej RobotGame žiaci riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého sami navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november - január). Okrem postavenia robota musia žiaci spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: žiaci pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

V tomto roku v konkurencii desiatich tímov získal náš tím prvé miesto v kategórii Robot Design a v celkovom hodnotení obsadili pekné štvrté miesto.

Úspech v krajskom kole FLL 1

Úspech v krajskom kole FLL 3

Ing. Helena Ristvejová