Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

13

Dňa 18. 12. 2019 sa v Centre popularizácie fyziky pri GVPT v Martine zišlo 15 učiteľov fyziky zo základných a stredných škôl s cieľom porozprávať sa o svojej práci, vymeniť si skúsenosti a navzájom sa inšpirovať. Dominovali zaujímavé experimenty. Akciu v rámci projektov prebiehajúcich vo fyzike v tomto školskom roku organizoval Jozef Beňuška.

Viac fotografií: https://drive.google.com/drive/folders/1d99gZK9G8GzyVgwaZO5Y3oeKzR-d0exD?usp=sharing