Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vážení rodičia, milí žiaci!

Začiatok školského roka som si predstavovala v našom átriu, so štátnou hymnou, príhovorom a krásnym prianím do nového školského roka...

Súčasný stav a opatrenia priniesli inú situáciu a je potrebné ju rešpektovať. Prajem nám všetkým, našim žiakom, ich rodičom a mojim kolegom čo najmenej problémový školský rok.

Optimisticky verím, že si nastavíme mnohé procesy a ciele a dokážeme ich splniť. Zároveň viem, že sme flexibilní a už preverení vieme pracovať aj z domu.

Už sme písali zoznam vecí, ktoré si majú žiaci priniesť do školy v prvý deň. Je zverejnený na našej stránke a je platný. Chcem Vás skutočne poprosiť o jeho dodržanie. Čo je najdôležitejšie?

  1. Mať rúško – bez rúška nemôže žiak vstúpiť do školy.
  2. Mať Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.
  3. Mať vyplnený a podpísanýZdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) (ak aj označíte áno, že ste vycestovali alebo boli na hromadnej akcii, neznamená to, že žiak nemôže ísť do školy).

Obidva dokumenty sú podmienkou vstupu do školy. Pri vchode ho bude zbierať pedagogický zamestnanec. Obidva vzory nájdete na https://gvpt.sk/%C5%A1kolsk%C3%A9-akcie/1099-za%C4%8Diatok-%C5%A1kolsk%C3%A9ho-roka-2017-2018

Ak máte technický problém s tlačou, tlačivá budú k dispozícii ráno na vrátnici.

V súčasnosti prebieha v škole rekonštrukcia, je to náročné obdobie pre nás všetkých znásobené realizáciou opatrení a odporúčaní na priebeh vyučovania. Verím však, že túto náročnú skúšku spoločne zvládneme. Dúfam, že s porozumením a ohľaduplnosťou. Moje príhovory na začiatku roka zvyknem končiť slovami J. Amosa Komenského a nebude to inak ani tentoraz. Vykročme spoločne s optimizmom a vierou v klasický školský rok, lebo: „Na dobrom začiatku všetko záleží.“

Mgr. Darina Súderová, riaditeľka školy