Dátum volieb: 07. 09. 2020, od 15:30 do 16:15 hod.

 

Počet voličov: 108 (501 oprávnených voličov)

Nezúčastnila sa nadpolovičná väčšina.

 

Opakované voľby: 07. 09. 2020, od 16:30 do 17:00 hod.

Počet voličov: 101

Všetky hlasovacie lístky boli platné.

 

Počet kandidátov: 7

     

Do Rady školy Gymnázia VPT boli zvolení:

1. Juraj Kubica, I. B,

2. Lenka Gregorová, I. B,  

3. Ing. Ivan Raffaj, I. C.

 

Zápisnica z volieb je k dispozícii k nahliadnutiu v riaditeľni školy.