Školy nám nikdy nie je dosť! Toto si asi myslíte o nás, super partii, ktorá sa rozhodla stráviť noc v škole.

S pani profesorkou D. Uherovou (nový foťák mala vždy pripravený) a D. Súderovou (kľúče boli vždy poruke) sme si užili príjemný večer.

Nápad Klaudie D. a Lucie K. znel veľmi kultivovane a čuduj sa svete, aj jeho realizácia sa môže pýšiť práve takýmto slovom. Zneli básne básnikov, ktorí sa odvážili svoju poéziu prečítať a aj o nej diskutovať. Boli aj básnici, ktorých básne ešte neodzneli, ale to chce čas. Vladko Š. nám s klavírnym sprievodom zaspieval krásnu renesančnú pieseň. Žofia spríjemnila stretnutie svojou hrou. Do neskorej noci sa pozerali filmy, hrali hry. Schovky v priestoroch, ktoré sú mimo dovoleného priestoru, v tme prinášajú nečakané dobrodružstvá. Počuli sme aj  neznámeho ducha, jeho hra na flaute sa niesla chodbami školy...

Ráno odznel jednoznačný sľub: Ešte si to zopakujeme!!! Veru sa už tešíme, môžete sa pridať.

 

 

Noc v škole 1
Noc v škole 1 Noc v škole 1
Noc v škole 2
Noc v škole 2 Noc v škole 2
Noc v škole 3
Noc v škole 3 Noc v škole 3