Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vážení rodičia, milí žiaci!

Začiatok školského roka som si predstavovala v našom átriu, so štátnou hymnou, príhovorom a krásnym prianím do nového školského roka...

Súčasný stav a opatrenia priniesli inú situáciu a je potrebné ju rešpektovať. Prajem nám všetkým, našim žiakom, ich rodičom a mojim kolegom čo najmenej problémový školský rok.

soččč

Blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu GVPT v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti našim študentom - maturantom. Tomáš Štefanov a Matúš Ondreják, IV. B, s prácou Nízkopólová magnetická rezonancia v odbore Matematika - fyzika zostavili zariadenie na určenie druhu molekúl a zvíťazili. Michal Miškolci, IV. A, s prácou Autonómna všesmerová robotická platforma schopná lokalizácie objektov v odbore Mechatronika obsadil 4. miesto. 

V okresnom kole SOČ sa umiestnili naši študenti so svojimi prácami na postupových miestach:
Tomáš Štefanov, IV. B, Matúš Ondreják, IV. B, Marek Červeň, III. E, Linda Mrníková, III. E, Andrej Benko, III. D, Michal Miškolci, IV. A. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.