Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Podvečer dňa 16. 11. 2017 sa v našej škole konal pasovací večierok, pri ktorom boli do radov našej školy pasované nové duše.

125 študentov si na šiestich tematických dispciplínach overilo, či majú šiesty zmysel. Pre skupinu s najlepšími zmyslami čakala sladká odmena, rovnako ako aj pre triedu s najlepším sprievodným programom.                                                                                                                                                                       

https://drive.google.com/folderview?id=1hA8GEApDjGV3S6g3tUI1mJL49O0an0_-

Dňa 19. 10. 2017 sa v priestoroch Národého domu v Martine uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti založenia Martinského gymnázia. Zúčastnili sa jej významné osobnosti späté so životom  školy, bývalí aj súčasní študenti, učitelia, zástupcovia družobných škôl z Poľska a z Nemecka. Nechýbali zástupovia mesta Martin, poslanci, ako aj zástupcovia ŽSK na čele s predsedom ŽSK pánom Blanárom. Vážime si slová úcty, vďaky a uznania. Patria všetkým, ktorí sa o rozvoj školy zaslúžili. Program slávnostnej akadémie pripravili učitelia spolu so študentmi školy. Touto cestou ďakujeme všetkým, čo sa zaslúžili o príjemnú atmosféru - kolegyniam N. Galkovej, B. Kocholovej, D. Hruškovej a L.Truchlej. Videá, ktoré boli prezentované na akadémii, nájdete tu.