Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 16. novembra 2016 zorganizovala PK NOS besedu Žena v tiesni - poznám obeť násilia. Téma bola adresovaná študentkám 2. a 3. ročníka. Pozvanie do našej školy prijala pani Barbora Ševčíková, pracovníčka krízového centra. Študentky získali cenné informácie o násilí páchanom na ženách a rady ako odhaliť možného partnera - násilníka. Diskusia bola veľmi emotívna, pretože dievčatá si uvedomili, že mnohé kamarátky a známe zažívajú násilie, ale boja sa o ňom hovoriť.

Dňa 19. októbra 2016 navštívil Gymnázium V. Paulinyho-Tótha v Martine Russ Fisher-Ives, riaditeľ RoboRAVE International z USA, štátu Nové Mexiko. Stretol sa so žiakmi na neformálnej besede, ktorej súčasťou bol pracovný workshop o potrebe aktívneho samovzdelávania najmä v oblasti IT, pričom dôraz kládol na účasť dievčat a žien v tejto oblasti. Krátkou prezentáciou priblížil súťaž RoboRAVE International.

Október bol pre členov diskusného klubu veľmi aktívnym obdobím. Vďaka spolupráci s ICM Martin sme sa  začiatkom mesiaca zúčastnili Národnej konferencie mládeže  v Žiline. Zapojili sme sa do panelovej e-diskusie s účastníkmi paralelne prebiehajúcej Európskej konferencie mládeže v Košiciach. V diskusných skupinách sme diskutovali na témy, ktoré sa nás ako mladých ľudí bezprostredne dotýkajú, formulovali sme požiadavky a zúčastnili sme sa pútavých a zaujímavých workshopov.

Vrcholom aktivít bola pre niektorých z nás návšteva „hlavného mesta“ Európy – Bruselu, ktorú sme realizovali v polovici októbra vďaka projektu ICM Martin „Spoločne doma aj v EÚ“. Oboznámili sme sa s inštitúciami Európskej únie, s ich činnosťou, poslaním a reprezentovali sme na ich pôde našu školu. Vďaka bohatým kontaktom manželov Ristvejovcov z ICM Martin aj kúsku šťastia sme sa mali vždy príležitosť stretnúť s insidermi, ktorí nás sprevádzali aj po tých najzastrčenejších chodbách a plénach najvýznamnejších európskych inštitúcií. Takto sme poznávali Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ a Europarlament, diskutovali sme s europoslancom Borisom Zalom v jeho pracovni a obedovali v jedálni Európskej komisie. Napriek bohatému programu sme si našli čas aj na návštevu významných bruselských pamätihodností, Atomia, parkov či netradičných reštaurácií.

Už dnes sa pripravujeme a zároveň tešíme na účasť v iných zaujímavých aktivitách a projektoch.

PA122958

Počas Týždňa proti rakovine sa už tradične konal Deň jabĺk, kedy dobrovoľníčky - študentky 1. A triedy rozdávali okoloidúcim v obchodnom centre Tulip čerstvé šťavnaté jablká, aby aj takto pripomínali občanom potrebu pamätať na zdravý životný štýl. Jablko taktiež symbolizuje náhradu za cigarety, ktorej sa, žiaľ, dnešná mládež omnoho viac chytá ako zdravého ovocia. Okrem čerstvých jabĺk rozdávali aj informačné brožúrky pripravené Ligou proti rakovine, ako aj leták s inovovaným Európskym kódexom proti rakovine.

jablko1