Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Absolvent nášho gymnázia pán prof. Dr. Ing. Dr.h.c. Branislav Sloboda pri príležitosti udelenia čestného občianstva mesta Martin venoval Astronomickej pozorovateľni M. R. Štefánika pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine 2000 €. V mene študentov a učiteľov Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha ďakujeme pánu profesorovi za jeho veľkorysý dar, veľmi si ho ceníme.

Vo štvrtok dňa 4.9.2014 sa uskutočnilo privítanie prvákov na našej škole. Toto privítanie sa uskutočnilo v rámci projektu KomPrax a bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Pre prvákov bol v telocvični pripravený program plný hier na spoznávanie sa. V hrách bojovali nielen sami za seba, ale aj za svoju skupinu. Tento projekt bol zameraný na upevnenie kolektívu už od začiatku nástupu na školu. 
Všetkým prvákom prejeme do budúcna len to najlepšie v štúdiu a aj mimo štúdia.

KAŽDÚ STREDU pre študentov GVPT 15:00 – 16:00 hod. Začíname v stredu 1.10.2014, zraz o 14,45 h. pred plavárňou. Informácie u p.prof.V.Kadleca.

V rámci plavania je k dispozícii aj posilovňa v  škole:

  • pondelok 13,30 - 15,00 h.
  •  streda od 13,30 - 14,30 h.

 

Začiatok školského roka 2014/15 je v utorok 2. septembra 2014.

Novoprijatí študenti 1. ročníka prídu do školy o 8.00 do školskej jedálne.

Prinesú si:  

-       vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ,

-       rodný list,

-       1 € na preukaz študenta,

-       aktuálnu fotografiu,

-       2 € na Ročenku, písacie potreby,

-       slovníček,

-       prezuvky.

Ostatní študenti prídu do školy o 8.30 na školský dvor.

Prinesú si:

-       0,50 € na preukaz študenta,

-       slovníček,

-       aktuálnu fotografiu,

-       písacie potreby,

-       prezuvky.