Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

 OsL 3

Dňa 24. mája 2019 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili dvoch workshopov, ktoré organizovalo Informačné centrum mladých Martin v rámci aktivít projektu Programov pre mládež na roky 2014-2020 v oblasti primárnej prevencie negatívnych sociálno-patologických javov. Workshopy sa konali v priestoroch klubovne Gymnázia V. Paulinyho Tótha v Martine na tému Ľudské práva a obchodovanie s ľuďmi.

IMG 20190507 104049

Nová relaxačná zóna na prízemí. Miesto, kde sa dá posedieť s priateľmi. 

V utorok 7. mája 2019 odovzdala riaditeľka školy členom Žiackej školskej rady, ktorí zastupujú všetkých študentov, novú relaxačnú zónu. Bola vytvorená vďaka finančným prostriedkom, ktoré poskytlo Občianske združenie Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha.

Ďakujeme študentkám a študentom III. D a ich triednej učiteľke Mgr. Lucii Smižikovej, že pre nás všetkých pripravili program a postavili tradičný máj v átriu našej školy.