Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Ministerstvo školstva a športu Slovenskej republiky oceňovalo najvyšším ocenením žiakov slovenských škôl:  Pamätnými listami sv. GorazdaVeľmi nás teší, že medzi ocenenými bol náš žiak III. B triedy: Tomáš Štefanov. Pamätný list získal za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Olympiáde Európskej únie v prírodných vedách. Na medzinárodnej olympiáde získal zlatú medailu.

stefanov gorazd

P1300276

Dňa 22. 11. 2018 sa v priestoroch našej klubovne konala beseda, ktorá bola jednou zo sprievodných aktivít projektu Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Osudy IV. Zúčastnili sa jej študenti 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú seminár z psychológie. Lektorkami besedy boli PhDr. Mária Pronajová a diplomovaná psychologická sestra Lenka Calíková, ktoré s účastníkmi viedli rozhovory o hodnote zdravia, o krehkej hranici medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi i o rôznych druhoch závislostí.

2Pri príležitosti osláv 100. výročia Martinskej deklarácie naša škola zasadila Lipu – symbol slovenského národa v Jahodníckych hájoch na Ľadovni neďaleko Medokýša. O tento ušľachtilý čin sa zaslúžila Mgr. L. Smižiková spolu so žiakmi II. E triedy. Veríme, že sa lipe bude dobre dariť a aj po rokoch nás pohľad na ňu poteší a oživia sa nám spomienky na roky strávené na GVPT.

Ďakujeme III. C, ktorá pod vedením triednej učiteľky Mgr. N. Mihálikovej pripravila perfektný program pasovacieho večierka pre prvákov. Tortu za najlepšie vystúpenie získala I. E pod vedením Mgr. J. Pavlíkovej. Rozhodovanie o víťazovi však bolo nesmierne ťažké, pretože každá trieda sa predviedla ako tvorivá a jedinečná. Výborná zábava, ale aj strašidelné momenty – to všetko sa dalo zažiť 16. novembra 2018. Vytancovaní prváci odchádzali domov s pasovacími dekrétmi ako právoplatní gymnaziálni študenti.

žDňa 8. novembra 2018 sa uskutočnila beseda študentov 3. ročníka s pracovníčkami krízového centra Žena v tiesni. V prvej polovici besedy sa študenti dozvedeli množstvo informácií o činnosti tohto centra a rôznych podobách násilia v domácnostiach. V druhej časti sa naši študenti zaujímali o uvedenú problematiku a aktívne diskutovali.