Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Naša škola bola zaregistrovaná do programu UNICEF „Škola priateľská k deťom 2017/2018“. 

Cieľom programu je vytvoriť na školách také prostredie, v ktorom sa študenti cítia bezpečne, a kde môžu plne rozvinúť svoj potenciál. 

V spolupráci so Žiackou školskou radou sa o to budeme snažiť.

 

Milí študenti!

Ak chcete niečo v škole zmeniť, zlepšiť, ovplyvniť, obráťte sa na vedenie školy, svojich učiteľov alebo na členov Žiackej školskej rady (študentský parlament).