Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Najbližšie akcie v našej škole

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo ovolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľky školy a s Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka. 

Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

13. 1. - 15. 2. 2022 - prihlasovanie na semináre na budúci školský rok - III. A, B, C, D, IV. E

 31. 1. 2022 - ŽŠR organizuje Formálny deň na GVPT

31. 1. 2022 - Výpisy klasifikácie 1. polroka posielame cez Edupage