Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Najbližšie akcie v našej škole

12. 12. 2022 - exkurzia do Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV Bratislava - II. A a výber žiakov

13. 12. 2022 - vzdelávanie učiteľov zamerané na čitateľskú gramotnosť (projekt Zvýšenie kvality vzdelávania v GVPT)

14. 12. 2022 - Anglická konferencia (organizuje PK ANJ)

15. 12. 2022 - preventívne podujatie v spolupráci s Políciou SR na témy Kyberšikana, Obdchodovanie s ľuďmi (1. ročník)

16. 12. 2022 - pasovanie prvákov (organizuje III. A)

21. 12. 2022 - vianočné trhy

22. 12. 2022 - Deň otvorených dverí