Najbližšie akcie v našej škole

25. - 30. 9. 2022 - Erasmus+: Druhová diverzita vybraných lokalit v České a Slovenské republice - mobilita u nás

1. 10. 2022 - stužková IV. A

3. - 8. 10. 2022 - kultúrno-poznávacia exkurzia do Holandska

7. 10. 2022 - stužková V. E

15. 10. 2022 - stužková IV. C

22. 10. 2022 - stužková IV. D