Ďakujeme všetkým, ktorí vytvorili nezabudnuteľný program:

Mgr. Zuzana Dafčíková

Mgr. Vladimíra Damková

I. B:

Marek Červeň                                                          

Matúš Dikoš                                                             

Adryana Kachalavová                                              

Erik Nábočík                                                             

Petra Raffajová  

I. E:

Dominika Barošová                                                 

Lucia Cingelová

Marek Červeň

Richard Doležálek

Lucia Fančovičová

Zuzana Fúčeľová

Sandra Hodoňová

Lenka Holienčíková

Tomáš Hurta

Adam Klčo

Marek Lazar

Alexandra Letrichová

Linda Mrníková

Ivana Ostrihoňová

Martin Pecko

Mária Petrášková

Barbora Rosenbergová

Lea Steinerová

Jakub Dávid Šutovský

I. C:

Alexandra Capová

Patrik Matula

Klára Matoušková

Daniela Lukašiková

Kristína Štefková

Nina Bobrovská

Jarmila Hrušková

I. A:

Marek Bátory

I. D:

Sarah Kevická

Katarína Mrázová

Jakub Javor

III. D:

Tímea Baruníková

Ivana Beratšová

Michal Kevický

Barbora Sýkorová

Terézia Václavíková

Lucia Lieskovská

Maroš Štefanides

Tomáš Meriač

Tereza Joklová