Rozlúčková akadémia s maturantmi sa uskutočnila 16. 5. 2018 tak trochu nezvyčajne v Aule Magna na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po úvodných slovách, prejavoch a oceneniach výnimočných študentov, nasledoval slávnostný program, ktorý si pre maturantov pripravili mladší žiaci z tried I. B, I. C, I. E, II. A, II. D a III. D. Akadémia sa niesla v rozprávkovom duchu, cieľom bolo poukázať na to, že rozprávky nie sú len detinské báchorky, ale príbehy, z ktorých sa môžeme poučiť a zabaviť sa na nich aj my starší. Osobitná vďaka patrí pani profesorkám Vladimíre Damkovej a Zuzane Dafčíkovej, ktoré, tak ako aj zainteresovaní žiaci, obetovali svoj voľný čas a pripravili krásny program. Ďakujeme.

https://drive.google.com/drive/folders/1PNu7j0OETOwBQ-IPaLzJNtzmxo4nkKzA?usp=sharing

Autorkou fotografiií zo slávnostnej akadémie je RNDr. Janka Beňušková.