Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Sme radi, keď sa k nám vracajú naši absolventi. 30. mája 2018 zavítal na spoločenskovedný seminár a seminár z dejepisu medzi tretiakov Mgr. Marko Salíni. Už niekoľko rokov pracuje na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, aktuálne na odbore, ktorý sa venuje krajinám Vyšehradskej štvorky. Keďže od 1. júla 2018 bude Slovenská republika tomuto regionálnemu združeniu predsedať jeden celý rok, formou besedy priblížil študentom, ako V4 funguje, čomu sa venuje a čo nám členstvo vo V4 prináša.

V4 3

V4 2

V4 1