Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Digi učebňa

stiahnuť

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zilinsky-kraj/9407

S projektom Digitálna učebňa sa uchádzame o finančnú podporu Raiffeisen banky. Hlasovať môže osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov. Hlasuje sa do konca marca.

Naším cieľom je vybudovať učebňu pre študentov, ktorá by spĺňala nároky na moderné vzdelávanie prostredníctvom digitálnej techniky. Jej využitie by nebolo len na prezenčnú formu vyučovania, ale aj na online vzdelávanie, ktoré je pre dnešnú náročnú dobu nevyhnutné. Prostriedky by boli využité na zabezpečenie elektroinštalácie k notebookom, ktoré budú v učebni.
 

https://www.gestopremesto.sk/o-geste-pre-mesto