Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

ruža

Festivalový deň 15. 6. 2021 sa niesol v našej škole v znamení povzbudenia ľudí, šírenia radosti a obohatenia života pozornosťou mladých ľudí. Ale aj v znamení spolupatričnosti. Každý, kto bol obdarovaný kvetinou s posolstvom "Ďakujeme, že ste s nami", si určite uvedomil, že sme tu jeden pre druhého a spoločne tvoríme celok. Odpoveďou a zároveň poďakovaním je: "Sme tu nielen s Vami, ale aj pre Vás, milí naši študenti. Budeme radi, keď sa na nás obrátite s každodennými radosťami aj starosťami. Lebo zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť a zdieľaný žiaľ je vraj polovičný žiaľ."

IMG 20210615 124410