Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

5a

https://photos.app.goo.gl/TLYfoJVFpLukEmdf6

S CVČ pri ICM, n.o. Martin v spolupráci s GVPT Martin sa zapojilo do aktivít Festivalu ľudskosti mladých ľudí 2021, ktoré boli zamerané na povzbudenie ľudí, na šírenie radosti a obohatenie života pozornosťou mladých ľudí, žiakov, pedagógov a ostatných. Organizátorom bola Rada mládeže Žilinského kraja, podujatie bolo realizované pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

1a

Členovia krúžku Zdravý životný štýl pod vedením Mgr. Lucie Smižikovej v utorok 15. júna navštívili pedagógov a ostatných zamestnancov Gymnázia VPT v Martine a darovali im krásne ružičky s poďakovaním za ich náročnú prácu a starostlivosť.

GVPTV stredu 16. júna pod altánkom v areáli GVPT žiačky ponúkali chutné koláčiky šťastia s priloženou motivačnou myšlienkou, kde si žiaci mohli posedieť pri príjemnej hudbe a porozprávať sa.

2a

Koláčiky napiekli a ozdobili členky krúžku spolu so svojou vedúcou Mgr. Luciou Smižikovou.

4a

Najviac nás potešilo, že vedenie GVPT vyjadrilo srdečné poďakovanie žiakom, vedúcej krúžku a S CVČ pri ICM, n.o. Martin za tak krásnu akciu po náročnom a ťažkom období korony, škola sa v tento deň niesla v duchu Festivalu a všetci zúčastnení boli nadšení...

3a

https://photos.app.goo.gl/TLYfoJVFpLukEmdf6