Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin prijme do pracovného pomeru účtovníka / účtovníčku.

Termín nástupu: 1. 7. 2019

Termín zasielania žiadostí: 30. 5. 2019

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 7. 6. 2019

Rozsah úväzku:  100%

 

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie:

úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania

Znalosť práce s PC:

práca s PC, znalosť programu ISPIN, MAGMA vítaná

Požadované doklady:

žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, štruktúrovaný profesijný životopis

 

Ďalšie požiadavky:

spracovávanie uzávierkových prác, výkazníctva a rozpočtu, mzdové a finančné účtovníctvo

 

Zaradenie do platovej triedy – plat v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z.

 

Podanie žiadosti: do 30. mája 2019 emailom office@gymmt.sk, osobne alebo poštou na adresu školy: Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin.

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky

Miesto výkonu práce: Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin