Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Festival vedy a techniky AMAVET je v roku 2017 opäť jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V tomto roku sa konal v priestoroch bratislavskej INCHEBY od 9. do 11. novembra 2017. Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Z krajského kola do celoštátneho kola postúpili Robert Choma (IV. C) a Michaela Mrníková (III. D) s prácou Závislosť vlnovej dĺžky LED od prúdu v kategórii Fyzika a astronómia.

V silnej konkurencii takmer 80 projektov, bola ich práci udelená Cena poroty. Gratulujeme.

Robo Choma