Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti udelilo aj v roku 2017 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky Cenu za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 9. novembra 2017 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017.

2

 

Na slávnostnom večere v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorá vyzdvihla prácu slovenských vedcov a vedkýň: „Mám radosť z ľudí ktorých veda baví, robia ju z presvedčenia a svojimi výsledkami šíria jej dobré meno medzi verejnosťou a aj v zahraničí.“

3

Cenu v kategórii Popularizátor vedy si prevzal aj PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. z Gymnázia V. Paulinyho-Tótha v Martine za aktivity v Centre popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou. Gratulujeme.

1

4