Fyzikálny Náboj je medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac pripravených úloh. Dňa 20. 10. 2017 sa tejto súťaže zúčastnili z našej školy v kategórii Seniori dva tímy. V tejto kategórii súťažilo v rámci Slovenska spolu 55 tímov. Tím 1 v zložení Juraj Vasek (IV. C), Robert Choma (IV. C), Tomáš Červeň (IV. D), Matej Červeň (III. A), Jakub Sokolík (III. D) sa umiestnil na peknom 13. mieste.

Fyzikálny náboj 1

Tím 2 Michaela Mrníková (III. D), Ján Bielesch (III. D), Michal Miloslav Kevický (III. D), Vanessa Siheľová (III. C) sa umiestnil na 46. mieste.

Fyzikálny náboj 2

Gratulujeme.