Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Aj napriek komplikovanej pandemickej situácii sa v školskom roku 2020/21 na Gymnáziu VPT realizoval medzinárodný projekt s názvom ROBOTIKA.. a robot ti tyká. Snahou projektu je prostredníctvom humanoidných platforiem robotov podporovať a rozvíjať u žiakov projektový prístup v myslení, vzdelávaní a rozvíjať kritické a logické myslenie. Do projektu boli zapojené tri vybrané slovenské gymnáziá a niekoľko ďalších z Čiech. Šiesti študenti našej školy sa spolu s učiteľmi tento školský rok online vzdelávali vo svojom voľnom čase. Konečne sme mohli tento týždeň natočiť nejaké reálne zábery a urobiť fotky. Tu je krátke videjko. Projekt ešte beží. Tak nám držte palce pri záverečných úlohách. Po ukončení projektu technika na škole ostáva a budú s ňou môcť pracovať naši budúci študenti.

Logo

logo EU

 

 

logo IRRVA 2014 20 program

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je v kontexte potrieb trhu práce prispôsobiť vzdelávací proces na oboch stranách oprávneného územia tak, aby sa dosiahlo zvýšenej relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce v cezhraničnom regióne.

V rámci aktivít projektu zdôrazňujeme kľúčové kompetencie, zručnosti a znalosti žiakov a pedagógov vo vzdelávacom procese so zreteľom na neustále sa meniace podmienky na trhu práce. Aktivity sú v súlade s regionálnymi stratégiami a koncepciami platnými pre cezhraničné územie.

Naplánované aktivity sú investíciou do vzdelávania, zvýšenia kompetencií učiteľov a žiakov a podpory celoživotného vzdelávania, ktoré sú princípmi udržateľného rozvoja. To má vplyv aj na ekonomicko-sociálny rozvoj cezhraničného regiónu. Významnou úlohou cezhraničného projektu je podpora a motivácia žiakov a pedagógov netradičnými formami a inovatívnym prístupom k hlbšiemu vzťahu k informatike ako variabilnému a praktickému predmetu s výrazným uplatnením i v ostatných predmetoch a praktických potrebách modernej doby. Snahou projektu je tiež prostredníctvom humanoidných platforiem robotov podporovať a rozvíjať u žiakov projektový prístup v myslení, vzdelávaní a rozvíjať kritické a logické myslenie pre podporu vyučovania technických a prírodovedných predmetov.

  • Prijímateľ:      Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
  • Partneri SK:   Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin
  • Partneri CZ:   Hlavný cezhraničný partner Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace   Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
  • Realizácia aktivít projektu: 09/2020 – 06/2021
  • Rozpočet projektu: 192 263,07 €

Príspevok EU: 163 423,59 €, príspevok zo štátneho rozpočtu ČR: 3 204,06 €, príspevok zo štátneho rozpočtu SR: 12 818,16 €, vlastné zdroje: 12 817,26 €

 

Logo

Nový projekt Erasmus+ KA1

Vzdelávaním v zahraničí zlepšíme bilingválny program 

Po prvej úspešnej skúsenosti sa naše gymnázium opäť zapojí do projektu Erasmus+, aktivita KA1. Tešíme sa, že naši učitelia môžu využiť možnosti programu Erasmus+, nadobudnúť medzinárodné skúsenosti, profesijne sa rozvíjať a týmto spôsobom zabezpečiť kvalitnejšiu bilingválnu výučbu. Veríme, že vzdelávania budú prínosné napriek náročnej korona kríze.

  • Názov: Zlepšujeme sa cez Erasmus
  • Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  • Kód projektu: 2020-1-SK01-KA101-077910
  • Trvanie projektu: 1. 12. 2020 - 30. 4. 2022