Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

PROJEKT ERASMUS PLUS, KA1, mobilita č. 2:

Kurz pre učiteľov, ktorí vyučujú vedu, matematiku alebo technické predmety v anglickom jazyku na strednej škole.

Moja cesta za poznávaním metód pre vyučovanie prírodných vied bilingválne sa začala 15. 7. 2018 príletom lietadla do Londýna. Nasledoval 5-hodinový presun do mesta Cheltenham. Cheltenham je príjemné, asi 110-tisícové kúpeľné mesto, ktoré sa nachádza v grófstve Gloucestershire, v malebnej oblasti Costwolds.

Jeden z najúžasnejších projektov, ktorý sme začali v školskom roku 2016/2017, sa v septembri pomaly blíži ku koncu. Všetku našu doterajšiu prácu a výmenné návštevy s partnerskými krajinami Českou republikou, Poľskom a Rumunskom si môžete pozrieť na našom spoločnom blogu mythslegendsblog.wordpress. com a zároveň sa dozviete o mýtoch a legendách týchto krajín, vrátane našej.    

Mgr. Zdenka Nemcová – koordinátorka projektu.

stiahnuť

Pracujeme aj cez prázdniny a aj vďaka tomu môžeme verejnosť informovať, že náš prvý školský projekt 2018-1-SK01-KA101-046076 s názvom Rozvoj jazykových kompetencií učiteľom so zameraním na bilingválne vyučovanie, ktorý je zameraný na kľúčovú aktivitu KA1, bol úspešný.

  • Doba trvania projektu: 1. 7. 2018 - 30. 8. 2019
  • Počet účastníkov mobilít: 7
  • 6 vyučujúci absolvujú mobility vo Veľkej Británii a 1 vyučujúca v Španielsku.
  • Cieľ: Skvalitniť edukačný proces na novom bilingválnom štúdiu absolvovaním štruktúrovaných kurzov a zároveň inovovať vyučovacie metódy a tým modernizovať vyučovací proces.
  • Celkový grant: 20 610 €
  • Koordinátor projektu: Mgr. Jana Pavlíková

Logo Eu

Logo Eu

                                                                                                                                                  

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov   

                                                                                                                                                Dofe

Erasmus logo

 

Projekt Erasmus Plus –„ Legends across Europe“ schválený!!!

Milí študenti,

Národná agentúra SAAIC nám v školských rokoch 2016/2017 a 2017/2018 schválila medzinárodný projekt školských partnerstiev. Ide o spoluprácu piatich škôl – krajín, vrátane nás :

Anglicko – Londýn (Mulberry School for Ggirls ),

Poľsko – Puck (Liceum Ogolnoksztalcace im.Stefana Zeromskiego ),

Česká Republika - Havířov (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace ),

Rumunsko – Falticeni (Colegiul Tehnic Mihai Bacescu ).

Projekt s názvom Legends across Europe je založený na vzájomnej spolupráci medzi jednotlivými krajinami, práci na rôznych témach o legendách a mýtoch prostredníctvom prezentácií, videí, konferencií uverejňovaných na spoločnom blogu. Žiaci a kolegovia partnerských škôl budú spolu pravidelne komunikovať, pracovať a stretávať sa.

Žiaci majú takto jedinečnú možnosť spoznať iné krajiny, ich ľudí, vzdelávací systém, kultúru, tradície a možnosti, ktoré tieto krajiny ponúkajú. Okrem iného sa budú vzdelávať v anglickom jazyku, ktorý je komunikatívnym jazykom projektu, ako aj v iných jazykoch jednotlivých krajín. Celkový grant pre našu školu je 15 175 eur.

Zodpovedná osoba za vedenie projektu je Mgr. Zdenka Nemcová.