Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Majka, koho napadlo vôbec ísť do projektu EKO KLIMAX?

Projekt EKO KLIMAX sa dá chápať ako projekt „Modré školy“ a po návšteve Nórska ako „Modro-zelené školy“  Je to projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je vytvorenie adaptačných opatrení t.j.    využitie dažďovej vody v podmienkach školy / modrá / a zároveň, aby  dažďová voda bola využitá na existenciu zelene v interiéri  a exteriéri  školy /zelená/.

Erika, ako si sa dostala spolu s Tomášom Čreveňom do Nórska a čo bolo hlavným poslaním/náplňou tejto návštevy? 

Naša škola dostala ponuku od Úradu vlády SR na účasť na tejto študijnej ceste. Ponuku dostala na základe získania grantu od Nórskych fondov pre projekt, ktorý zastrešuje naša pani profesorka PaedDr. Mária Šimonová. Cieľom tohto projektu je vybudovanie dažďovej záhradky, záhradného jazierka a systému na zachytávanie a využívanie dažďovej vody pre technické účely našej školy. Hlavnou náplňou tejto študijnej cesty bolo odprezentovanie nášho projektu špecialistom na vodné zdroje a civilnú ochranu v Nórsku.

Študenti z Gymnázia V.Paulinyho Tótha v Martine sa zapojili do projektu „Modré školy“.Výsledkom ich snaženia bolo získanie finančných prostriedkov na realizáciu projektu, ale aj návšteva Nórska, ktorú realizoval Úrad vlády SR. Prišiel deň D , keď dvaja študenti so svojim pedagógom odcestovali do Osla, aby na Nórskom úrade vodných zdrojov a energetiky /NVE/ prezentovali svoj projekt.