Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Dňa 18.10.2016 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnila regionálna súťaž mladých moderátorov – Sárova Bystrica 2016. Naša študentka Michaela Hriňová (4.C trieda) sa umiestnila na 2. mieste a postúpila do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční 25. 10. 2016 v priestoroch Mestského úradu v Žiline.

Nina Kadášová z III. G triedy, naša študentka, z ktorej rastie veľmi šikovná žurnalistka a raz bude určite slávna, sa v apríli tohto roku zapojila do súťaže Hodžova esej. Dňa 22. júna 2016 sa  zúčastnila vyhodnotenia na pôde Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch a zabodovala! Získala cenu prednostu Okresného úradu Žilina. Je to jedno zo zvláštnych ocenení, ktoré sa udeľujú mimo prvého až tretieho miesta, a my sme na ňu patrične hrdí a gratulujeme k tomuto úspechu. 

hodzova esej

V dňoch 2. - 4. decembra 2015 sa v Prahe uskutočnila XII. pražská konferencia slovenských stredoškolákov v ČR a ich hostí. Tejto medzinárodnej  konferencie sa zúčastnili študenti českých a slovenských stredných škôl, ktorí vypracovali odborné práce na témy 2. svetová vojna a české a slovenské osobnosti. Svoje práce prezentovali pred odbornou porotou v Dome národnostných menšín v Prahe.

nat2

 

Literárna exkurzia študentov posledného ročníka umožňuje na vlastné oči vidieť a spoznať literárno-kultúrnu hodnotu turčianskeho regiónu. Cieľom literárno-historických exkurzií je priblížiť národné dejiny, kultúru, zvyky i tradície, prírodné krásy a špecifické zvláštnosti regiónu Turiec.

Čítať ďalej