Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V októbri sa konalo regionálne kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica 2017, ktoré prebehlo na pôde Turčianskeho kultúrneho strediska. Katarína Kubíková, študentka I. C, obsadila bronzovú priečku. Blahoželáme k úspechu!

Porota hodnotila prirodzenosť a presvedčivosť prejavu, pohotové ragovanie, neverbálny prejav a kultivovanosť prejavu. Tvorivosť sa prejavila vo vlastnej tvorbe súťažných textov.