Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo erasmus plus

 

 

Milí študenti,

Národná agentúra SAAIC nám v školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 schválila ďalší medzinárodný projekt školských partnerstiev. Ide o spoluprácu piatich škôl – krajín, vrátane nás J :

Španielsko – Sevilla

Poľsko – Puck

Česká Republika - Havířov

Rumunsko – Falticeni

            Projekt s názvom E.D.G.E. je založený na vzájomnej spolupráci medzi jednotlivými krajinami, práci na rôznych témach o diskriminácii, rovnocennosti a sociálnych javoch spoločnosti prostredníctvom prezentácií, videí, konferencií uverejňovaných na spoločnom blogu: www.erasmusedge.wordpress.com. Žiaci a kolegovia partnerských škôl budú spolu pravidelne komunikovať, pracovať a stretávať sa.

            Žiaci majú takto jedinečnú možnosť spoznať iné krajiny, ich ľudí, vzdelávací systém, kultúru, tradície a možnosti, ktoré tieto krajiny ponúkajú. Okrem iného sa budú vzdelávať v anglickom jazyku, ktorý je komunikatívnym jazykom projektu, ako aj v iných jazykoch jednotlivých krajín. Celkový grant pre našu školu je 26 566 eur.

Zodpovedná osoba za vedenie projektu je Mgr. Zdenka Nemcová.

Cambridge – leto 2018

Na prvé dva júlové týždne sa stalo mesto Cambridge vo Veľkej Británii miestom môjho prechodného pobytu.  V rámci celoškolského projektu Erasmus + KA1 som absolvovala kurz Jazyk a metodológia pre stredné školy a pre vyučovanie dospelých.

Homerton College – areál školy a internátov – sa tak stal miestom stretnutia učiteľov z rôznych kútov sveta, miestom zmesi jazykov a kultúr, ktorých  spájal jednotný cieľ – prehĺbiť a zdokonaliť svoje učiteľské majstrovstvo vo vyučovaní anglického jazyka.

PROJEKT ERASMUS PLUS, KA1, MOBILITA č. 3:

Kurz didaktiky španielskeho jazyka pre učiteľov vyučujúcich na strednej škole. Moja cesta za novým „jazykovým poznaním“ a spoznávaním inovatívnych metód jazykového vzdelávania sa začala 21. júla 2018. Cieľom mojej cesty bolo nádherné prístavné mesto na juhu Španielska – Málaga. Cesta lietadlom z Viedne do Málagy trvala niečo cez tri hodiny.

PROJEKT ERASMUS PLUS, KA1, mobilita č. 2:

Kurz pre učiteľov, ktorí vyučujú vedu, matematiku alebo technické predmety v anglickom jazyku na strednej škole.

Moja cesta za poznávaním metód pre vyučovanie prírodných vied bilingválne sa začala 15. 7. 2018 príletom lietadla do Londýna. Nasledoval 5-hodinový presun do mesta Cheltenham. Cheltenham je príjemné, asi 110-tisícové kúpeľné mesto, ktoré sa nachádza v grófstve Gloucestershire, v malebnej oblasti Costwolds.

Jeden z najúžasnejších projektov, ktorý sme začali v školskom roku 2016/2017, sa v septembri pomaly blíži ku koncu. Všetku našu doterajšiu prácu a výmenné návštevy s partnerskými krajinami Českou republikou, Poľskom a Rumunskom si môžete pozrieť na našom spoločnom blogu mythslegendsblog.wordpress. com a zároveň sa dozviete o mýtoch a legendách týchto krajín, vrátane našej.    

Mgr. Zdenka Nemcová – koordinátorka projektu.

stiahnuť

Pracujeme aj cez prázdniny a aj vďaka tomu môžeme verejnosť informovať, že náš prvý školský projekt 2018-1-SK01-KA101-046076 s názvom Rozvoj jazykových kompetencií učiteľom so zameraním na bilingválne vyučovanie, ktorý je zameraný na kľúčovú aktivitu KA1, bol úspešný.

  • Doba trvania projektu: 1. 7. 2018 - 30. 8. 2019
  • Počet účastníkov mobilít: 7
  • 6 vyučujúci absolvujú mobility vo Veľkej Británii a 1 vyučujúca v Španielsku.
  • Cieľ: Skvalitniť edukačný proces na novom bilingválnom štúdiu absolvovaním štruktúrovaných kurzov a zároveň inovovať vyučovacie metódy a tým modernizovať vyučovací proces.
  • Celkový grant: 20 610 €
  • Koordinátor projektu: Mgr. Jana Pavlíková

Logo Eu

Logo Eu