Cambridge – leto 2018

Na prvé dva júlové týždne sa stalo mesto Cambridge vo Veľkej Británii miestom môjho prechodného pobytu.  V rámci celoškolského projektu Erasmus + KA1 som absolvovala kurz Jazyk a metodológia pre stredné školy a pre vyučovanie dospelých.

Homerton College – areál školy a internátov – sa tak stal miestom stretnutia učiteľov z rôznych kútov sveta, miestom zmesi jazykov a kultúr, ktorých  spájal jednotný cieľ – prehĺbiť a zdokonaliť svoje učiteľské majstrovstvo vo vyučovaní anglického jazyka.

Program bol veľmi zaujímavý, hoci pomerne náročný. Počas pracovných dní sme sa dopoludnia  aktívne venovali témam, ktoré súviseli s obsahom vybraného kurzu. Sami na sebe sme si vyskúšali množstvo aktivít, ktoré sa dajú využiť v rôznych fázach vyučovania anglického jazyka. Dokonca sme prezentované metódy  použili vo vlastných výstupoch priamo s kolegami v kurze, počas tzv. mikro-učenia.

Popoludňajší program bol rôznorodý: prednášky a semináre na rôzne témy súvisiace s výučbou anglického jazyka, reálií a kultúrou Veľkej Británie a USA.

K rozšíreniu poznatkov o krajine, pamiatkach, či iných zaujímavých miestach prispelo aj praktické spoznávanie mesta a jeho okolia. V neskorších popoludňajších hodinách, ako aj cez víkend sme absolvovali zaujímavé programy a výlety. K nezabudnuteľným zážitkom patrí návšteva mestečka Elly so svojou katedrálou a malebným prostredím, predstavenie pod holým nebom v záhradách známej King’s College – Sen noci svätojánskej od Williama Shakespeara, vyhliadková  plavba po rieke Cam na typických člnkoch so sprievodcom, návšteva Botanickej záhrady, či výlet do Londýna.

Všetko, čo som videla a zažila počas pobytu v Cambridge, ostane  natrvalo zapísané v mojej pamäti.  Nadobudnuté vedomosti a zručnosti budem môcť aplikovať vo vyučovaní, a tým urobiť hodiny anglického jazyka atraktívnejšie. Fotodokumentácia

                                                                                    Mgr.  Vladimíra Damková