Náš študijný pobyt v Cheltenhame

Spolu s kolegom Tomášom D. sme na prelome októbra a novembra 2018 absolvovali jesenný dobrodružno-vzdelávací pobyt v anglickom Cheltenhame. Tento pobyt sa uskutočnil v rámci projektu Erasmus+. Mali sme pred sebou dva týždne vzdelávania, jazykovej prípravy a samozrejme spoznávania krajiny, jej kultúry a tradícií.

Naša cesta začala v sobotu, 20.októbra. To sme sa v neskorých večerných hodinách prepravovali vlakom do Bratislavy, odkiaľ v nedeľu skoro ráno odlietalo naše lietadlo do Londýna. Z londýnskeho letiska Stansted nám cesta do Cheltenhamu trvala ešte približne 4 a pol hodiny. Vyskúšali sme si, aké je to s veľkými kuframi cestovať vlakom, autobusom a metrom. Našťastie sme to všetko vďaka mojej zodpovednosti a Tomášovmu humoru zvládli J Na stanici v Cheltenhame nás čakala pani Jane, u ktorej sme boli ubytovaní. Cestou autom k nej domov nám ukazovala mesto a podala najdôležitejšie stručné informácie. Počasie bolo krásne, slnečné, pre Anglicko priam netypické. Domček pani Jane a jej manžela vyzeral typicky anglicky, tehlová fasáda a radová výstavba. Mali dokonca malú záhradku. Boli to veľmi milí ľudia a hneď prvý večer nám pripravili výdatnú večeru, takto podobne vraj jedávajú na Vianoce.

Od pondelka sa začalo naše vzdelávanie. Prvé tri dni to bolo celé o prezentácii tzv. CLIL metódy – to sme sa učili, ako správne vyučovať bilingválne. Dozvedeli sme sa veľa o nových metodikách, získali sme rôzne tipy a inšpirácie, ako urobiť vyučovaciu hodinu zaujímavejšou. Okrem nás boli na tomto kurze kolegovia pedagógovia z Nemecka, Talianska, Belgicka, Českej republiky, Maďarska , takže naozaj zaujímavá zostava. Po treťom dni v škole sme mali taký zoznamovací večer – posedenie pri večeri a vínku. Bolo zaujímavé komunikovať s našimi „spolužiakmi“ a porovnávať spôsoby vyučovania v iných krajinách s tým naším. Veľa sme sa dozvedeli aj o ich kultúrach a spôsobe života.

Náš kurz pokračoval ďalšie dva dni praktickými ukážkami, aké aktivity je možné začleniť do vyučovacích hodín, aby učenie žiakov bavilo.

V jedno popoludnie sme absolvovali aj krátku exkurziu po meste so sprievodcom, ktorý nám pútavo rozprával o histórii mesta a upozornil nás na niektoré významné pamiatky. Bolo to príjemné spestrenie dní strávených v škole.

Cez víkend sme mali možnosť absolvovať fakultatívne výlety a spoznať tak život v Anglicku. V sobotu sme si spravili výlet do Walesu, kde sme navštívili baňu a pokračovali sme do mesta Cardiff. Tu sme si prezreli hrad v centre mesta a boli sme sa pozrieť aj v prístave.

V nedeľu sme skúmali anglický vidiek. Boli sme opäť v jednom krásnom hrade, odkiaľ sme sa peši vrátili domov do Cheltenhamu. Bola to krásna prechádzka.

Nasledujúci týždeň sme absolvovali dva dni s lektorom anglického jazyka, podnikli sme opäť ďalšie výlety do mestečka Gloucester a dedinky Painswick.

V Gloucesteri sme navštívili veľkolepú katedrálu, kde sa filmovali aj niektoré scény z filmov Harry Potter. Painswick je zas malebná dedinka so starodávnymi domčekmi a pokojnou atmosférou, ktorej kúzlo dotvárala krásna rokoková záhrada.

V posledný deň nášho kurzu sme navštívili strednú školu, kde sme mali možnosť zúčastniť sa vyučovania a sledovať, ako sa učia anglickí študenti. Ja som bola na hodine biológie a fyziky. Čo sa mi páčilo asi najviac, žiaci sa tam učia viac praktickou činnosťou, robia rôzne pozorovania, merania a pokusy. Na základe výsledkov potom zovšeobecnia a sformulujú teóriu.

V piatok sme sa rozlúčili s našou „Host Family“, v sobotu ráno sme nasadli na vlak, smer letisko Stansted. A potom hurá domov, cez Prahu, odkiaľ sme sa prepravili domov na Slovensko vlakom.

Dva týždne v Anglicku ubehli ako voda, vrátili sme sa plní nových nápadov a inšpirácií. Veríme, že aspoň časť z nich sa nám podarí zrealizovať. Fotodokumentácia