Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

logo zelena skola hobo font med
Od septembra 2018 je naša škola zapojená do celosvetového projektu Zelená škola. Cieľom projektu je zapojiť školskú komunitu - žiakov, učiteľov, zamestnancov, rodičov a priateľov školy - a spoločne sa podieľať na plánovaní a realizovaní aktivít pre zlepšenie životného prostredia. Riadenie aktivít projektu bude realizované študentami 2. ročníka v rámci vyučovacieho predmetu energia.