logo zelena skola hobo font med
Od septembra 2018 je naša škola zapojená do celosvetového projektu Zelená škola. Cieľom projektu je zapojiť školskú komunitu - žiakov, učiteľov, zamestnancov, rodičov a priateľov školy - a spoločne sa podieľať na plánovaní a realizovaní aktivít pre zlepšenie životného prostredia. Riadenie aktivít projektu bude realizované študentami 2. ročníka v rámci vyučovacieho predmetu energia.
Viac informácií tu: https://sites.google.com/site/zelenaskolagvpt/home