Naša škola je zapojená do národného projektu IT akadémia. V rámci tohto projektu si študenti na seminároch z fyziky majú možnosť vyskúšať praktické merania podľa netradičných návodov.

Napríklad na určenie rýchlosti zvuku stačí mobil s vhodnou aplikáciou, ktorou je možné generovať zvuky s rôznou frekvenciou (napr. Simple tone generator) a pravítko. foto