Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

J

Dňa 13. 12. 2019 sme na hodine biológie opäť overovali jednu z metodík it akadémie- Sú antibiotiká všeliekom ?


  Žiaci sa zhostili úlohy argumentovať, tvoriť závery a zovšeobecnenia o význame baktérií pre náš organizmus na výbornú. Pmocou IKT sme vyhľadávali nové informácie a viedli rozhovor o rezistencii antibiotík aj vzhľadom na ich už takmer osemdesiatročnú existenciu. Meno Sir A. Fleming im mnohým bolo známe. Pojmy antibiotiká, probiotiká, rezistencia baktérií a ich šírenia boli vždy podložené konkrétnymi  príkladmi. Čo sme sa dozvedeli ako novinku, bolo pomenovanie nozokomiálnej nákazy, tak sme si to vyhľadali( vďaka ti za to  internet). Ako chceme znížiť spotrebu antibiotík, ako ich správne užívať a dodržiavať aj správne  umývanie rúk sme sa tiež dozvedeli.  A na záver si dve dvojice pripravili aj scénku - pacient, lekár a ako by to (ne)malo  vyzerať v ambuanciách. Ak by som to mohla zhrnúť jednou vetou za žiakov aj seba ako učiteľa , bola to super vydarená hodina, žiakom za aktivitu a prístup ďakujem.    Jana Tavelová