Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Vážení stravníci - žiaci a zamestnanci GVPT!

Od 18. septembra 2020 budú obedy v ŠJ vydávané od 11:15 do 13:00.

 

Vážení stravníci - cudzie osoby!

V zmysle opatrení, ktoré sa týkajú organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 - https://www.minedu.sk/data/att/17289.pdf - oznamujeme stravníkom - cudzím osobám, ktoré nie sú zamestnancami a žiakmi Gymnázia V. P. T. v Martine a stravovali sa v Školskej jedálni Gymnázia V. P. T., že od 21. septembra 2020 nesmú vstúpiť do priestorov školy. Strava im bude vydávaná do obedára. V čase od 12:00 do 13:00 si v pondelok 21. 9. 2020 stravu do obedára prevezmú pri zadnom vchode (zvonka) do školskej jedálne a odovzdajú aj druhý (podpísaný) obedár, v ktorom si preberú obed v nasledujúci deň.

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na vedúcu ŠJ p. Janu Florekovú, tel. 043/4213 032, jedalen@gymmt.sk