Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V našej škole prebiehajú od 24. do 29. mája ústne maturitné skúšky. Maturanti zberajú plody svojho štvorročného úsilia. Slávnostná udalosť si vyžaduje aj sviatočný odev. Maturantky Evka Jánošíková, IV. A, Alenka Gáborová a Dominika Gáborová, IV. C si ako správne folkloristky obliekli ľudový kroj. 

mat 2

fotografie:https://drive.google.com/drive/folders/12ru7d0wgfdF1SwokAjqfp2MaTeMYnRmI?usp=sharing