Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Milí maturanti!

Blíži sa čas externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky. Zoznamy skupín sú zverejnené na nástenke na 2. poschodí. 

V utorok 12. marca 2019 bude EČ a PFIČ MS zo SJL. Prídete do učební do 9:20.

V stredu 13. marca 2019 bude EČ a PFIČ MS z ANJ a RUJ, úroveň B2. Prídete do učební do 9:20.

Vo štvrtok 14. marca 2019 bude EČ z MAT. Prídete do učební do 9:10.

Povinnosťou maturanta je priniesť si občiansky preukaz. Perá používajte s modrou alebo čiernou náplňou, nie atramentové ani gumovacie. Počas písomných skúšok môžete mať pri sebe nápoje, ale nie je dovolené konzumovať jedlo.

Maturitná skúška je slávnostná udalosť, prispôsobte tomu aj oblečenie, prosím. Želáme všetkým maturantom veľa úspechov.

Základné informácie zverejnil NÚCEM tu: 

pokyny NÚCEM pre žiakov, príloha č. 5

https://www.nucem.sk/dl/3529/Z%C3%A1kladn%C3%A9_inform%C3%A1cie_MS_2019_final1.pdf

 

vzor odpoveďového hárku SJL krížik

vzor odpoveďového hárku SJL pero

vzor odpoveďového hárku CJ B2 krížik

vzor odpoveďového hárku CJ B2 pero

vzor odpoveďového hárku MAT krížik

 

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Termín ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturitných skúšok v našej škole je 23., 24., 27. a 28. mája 2019.