Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Harmonogram ÚFIČ MS je zverejnený na maturitnej nástenke na 2. poschodí a poslaný maturantom prostredníctvom Edupage dňa 15. mája 2019.

Povinnosťou každého maturanta je oboznámiť sa s časmi a miestami konania ÚFIČ MS a prípadné nejasnosti konzultovať so zástupcami riaditeľky školy. Od ukončenia odpovede z jedného predmetu do začiatku prípravy na odpoveď z ďalšieho predmetu musí byť dodržaná minimálne 20-minútová pauza.