Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

Zároveň vydáva nasledovné Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

 

Zdroj: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/