ms sch

Dňa 22. mája 2020 si maturanti slávnostne prevzali vysvedčenia o maturitnej skúške aj vysvedčenia za 4. ročník. Mimoriadna situácia, ktorej všetci čelíme prvýkrát, nám vzala možnosť rozlúčiť sa so štvrtákmi na slávnostnej akadémii, ale priniesla aj nečakanú novinku.

Klasickú skúšku dospelosti maturanti vymenili za administratívnu maturitu, ktorá zohľadnila študijné výsledky počas celého štúdia. Za zelený maturitný stôl zasadol len jeden maturant, ktorý úspešne zložil maturitnú skúšku z dobrovoľného predmetu.

Svoje úprimné rozlúčkové slová adresovali momentálne najčerstvejší absolventi GVPT počas slávnostného odovzdávania vysvedčení nielen prítomným triednym učiteľom a vedeniu školy, ale aj všetkým pedagógom a mladším spolužiakom, ktorí nemohli byť na slávnosti prítomní.

Nezabudnuteľné triedne kolektívy s triednymi učiteľmi nám budú pripomínať maturitné tablá: 

IMG 20200522 092455

IV. A a PaedDr. Pavol Stach

IMG 20200522 100225

IV. B a Mgr. Katarína Kučmová

IMG 20200522 110332

 IV. C a Mgr. Nadežda Miháliková

IMG 20200522 120554

 IV. D a Mgr. Lucia Smižiková