Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

V S 2019

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok vyhlasuje regionálne kolo súťaže „Výtvarné spektrum 2019“.

Výtvarné spektrum je najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku.

Súťaže sa môžu zúčastniť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov a viac, ktorí sú zaradení do štyroch kategórií. V kategórii A súťažia autori vo veku od 15 do 25 rokov, v kategórii B autori od 25 do 60 rokov, v kategórii C súťažia autori nad 60 rokov. Do kategórie D sú zaradení autori nad 15 rokov výtvarne neškolení špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.Súťaží sa vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický alebo video záznam akčného umenia, land-artu a pod.).
Pre rok 2019 Národné osvetové centrum vyhlasuje špeciálnu tematickú kategóriu E - intermédiá (fotografický záznam alebo videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art atď.)

Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien sa uskutoční 14. marca 2019 o 16.00 h. v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Uzávierka doručenia súťažných prác do Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine je:       1. marec 2019.

Viac informácií spolu s prihláškou nájdete na stránkach www.tks.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Mgr. Radoslav Pančík

metodik pre výtvarníctvo, fotografiu, film a vzdelávanie

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin

mobil: 0917/ 494 708

tel: 043/ 4132394

http: www.tks.sk

 

VS_propozície

prihláška_tvorba_2019_kategória_A-D

prihláška_VS_2019_E