Hlavná stránka
založené v roku 1867
jedno z prvých troch slovenských gymnázií

Math4U foto

Študenti tretiackeho seminára z matematiky dostali šancu zapojiť sa do súťaže Student competition for the design of new verbal feedbacks organizovanej v rámci projektu Erasmus+ s názvom Math4U. Do projektu je škola zapojená už tretí rok a prvýkrát dostali študenti možnosť podieľať sa na obsahu webovej aplikácie Math4U. Pomocou webovej aplikácie Math4U si študenti v priebehu celého roka precvičovali a upevňovali učivo. Počas dištančného vzdelávania sa aplikácia stala tiež nástrojom pre ich samoštúdium a vedomostné posúvanie sa dopredu. Hlavnou témou súťaže bolo vytvoriť niekoľko vtipných alebo povzbudzujúcich výrokov v anglickom aj slovenskom jazyku, ktoré sa zobrazia na obrazovke pri dopísaní testu či kvízu. Aj napriek nepriaznivým podmienkam súťažiaci simultánne pracovali na zadaní po dobu niekoľkých dní a odmenou za ich snahu sa stalo tričko s potlačou novonavrhnutých neformálnych komentárov. V súťaži uspeli návrhy žiakov IV. E a to Nina Bačíková, Vanessa Bielená, Adam Klčo a Michaela Siekelová.